امام حسن مجتبی (ع)

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( کوزه ز دست خسته ام افتاد تا شکست…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن (ع) – شهادت علی اکبر نازک کار کوزه ز دست خسته ام افتاد تا شکست قلبم ز بی وفایی یک آشنا شکست از درد می زدم به زمین چنگ، زینبم ...

متن کامل »

سید حمید رضا برقعی – زیر پایش خدا غزل می ریخت / غزلی را که از ازل می ریخت

سید حمید رضا برقعی

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر سید حمید رضا برقعی در مدح امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج زیر پایش خدا غزل می ریخت / غزلی را که از ازل می ریخت آن امامی که تا سحر امشب / روی لب های من غزل می ریخت ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( هر نفس هوهوی تیغت سبقت از طوفان گرفت…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع) – مناجات ایمان کریمی هر نفس هوهوی تیغت سبقت از طوفان گرفت محتضر از عطر نان سفره ی تو جان گرفت گندم ری هم برای توست، نه فرزند سعد این ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( جلوه اش گاهی کریم العفو شد گاهی حسن…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع) – مناجات محمد بختیاری جلوه اش گاهی کریم العفو شد گاهی حسن من گمان کردم عوض کرده ست خالق پیرهن عقل را پای رسیدن نیست آنجایی که عشق در مصاف ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( افتاده بود روی زمین خواهرش رسید…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع) – شهادت محسن حنیفی افتاده بود روی زمین خواهرش رسید ام المصائب آمد و بالا سرش رسید سر را به روی دامن زهرائی اش نهاد یک کاسه آب دست امام ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( مرغ شب میرود و انجمن آماده کنید…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع)-شهادت حیدر توکلی مرغ شب میرود و انجمن آماده کنید خانه را بهر عزای حسن آماده کنید بر نیاید دگر از دست طبیبان کاری کارم از کار گذشته کفن آماده کنید ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( صبوری به پای تو سر می گذارد…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع)-شهادت حسین عباسپو صبوری به پای تو سر می گذارد غمت داغ ها بر جگر میگذارد کمی خواستم از غریبی بگویم نه!این بغض سنگی مگر می گذارد ومن نیستم بدتر از ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( اسم او فاش شد اسرار به هم می ریزد…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع)-شهادت محسن حنیفی اسم او فاش شد اسرار به هم می ریزد مصرع و قافیه، اشعار به هم می ریزد با دم فاطمه چون ذکر حسن می گیرم واژه های همه ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( نوشته اند به وصفت که محترم بودی…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع)-شهادت رضا باقریان نوشته اند به وصفت که محترم بودی میان شهر مدینه مسیح دم بودی همیشه سفره ی لطفت گدا فراوان داشت عزیز فاطمه، از بسکه باکرم بودی اگر به ...

متن کامل »

شعر شهادت امام حسن (ع) – ( دارم به سرخیِ جگرت گریه می کنم…)

امام حسن

پایگاه فرهنگی مذهبی بیان برای شما به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن (ع)، شعر شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را آماده کرده است. التماس دعای فرج امام حسن(ع)-شهادت رضا باقریان دارم به سرخیِ جگرت گریه می کنم بر آه آهِ دور و برت گریه می کنم امشب به بُغضِ حنجره ات فکر می کنم با اشکهای چشم ترت ...

متن کامل »