اشعار محرم 94

اشعار شهادت عبدالله بن حسن (ای شها دست من بگير من أتاکُم نَجی حسين)

اشعار شهادت عبدالله بن حسن شب سوم محرم شاه كرببلا حسين               وارث انبيا حسين ای شها دست من بگير  من أتاکُم نَجی حسين ابر رحمت امير شفاعت به زير لوای ولايت مسيرم مسير شهادت حَیاتی لَدَیکَ          وَ صَلی اللهُ عليكَ يابن الزهرا يا حسين جان 3 ***** در هياهوی معركه           با دم ...

متن کامل »

اشعار شهادت عبدالله بن حسن (با دست خالی اینجا ، برای تو سپر بشم)

اشعار شهادت عبدالله بن حسن شب سوم محرم می خوام برات پسر بشم ، فدایی پدر بشم با دست خالی اینجا ، برای تو سپر بشم پاشو بریم عمه روی ، زخمات بزاره مرحم با کاسه های دیده هام ، برا تو آب بیارم با تو چه کردن نیزه ها ، تنت پاشیده از هم میره کنار تو خوش‌ِ من ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (انتهای راه یک دلدادگی ست)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم «حر »نماد عزت و آزادگی ست انتهای راه یک دلدادگی ست عشق می آید تو را تا «حر»کند ارزشت بخشد ، تو را چون « در» کند حر ، سپه دار سپاه دشمن است لشکرش ، پشت و پناه دشمن است ایستاده روی در روی حسین تا که بندد راه را ، ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (من آن حرم که حريّت عطا کرده است مولايم)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم من آن حرم که حريّت عطا کرده است مولايم مخوانيدم دگـر حــرّ يزيـدي، حــر زهرايم اگر چـه ذره‌ ام، در دامـن پـرمهـر خورشيدم اگرچـه قطـره بودم، وصـلِ دريا کرد دريايم اگر دامـان مهـرش را نگيـرم، اوفتـد دستم گر از کويش گذارم پاي، بيرون، بشکند پايم اگر عباس گويد دست و سر، سازم ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (گفت ما را بین و سر بالا بگیر)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم دید دارم از خجالت سر، به زیر گفت ما را بین و سر بالا بگیر دید از غم تنگ گشته سینه ام پاک کرد از زنگ ها آیینه ام من دگر «او» گشته و خود نیستم آنکه همره با شما شد نیستم حُر نبوده حُر، به لطفش حُر شده بوده آب، آلوده ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (کیست ز معبود تو غفارتر)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم ای ز همه خلق گنه کارتر کیست ز معبود تو غفارتر عالم اگر شد همه کوه گناه با کـرم اوست کم از پرِ کاه پیش بیـا پیش بیـا پیشتر نیست گناه تو ز حرّ بیشتر حرّ در توبه به رویش بازگشت کرد در آغوش خـدا بـازگشت با همـه کـوه گنـه و کوه ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (پلکی زد و دوباره خودش را مرور کرد)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم از کوچه‌های خاطره‌هایش عبور کرد پلکی زد و دوباره خودش را مرور کرد می‌کرد حس بزرگی بار گناه خویش می‌خواست تا رها شود از دست چاه خویش در برزخِ میان بهشت و جهنّمش می‌کرد شوق عفو الهی مصمّمش سنگین دلی به وسعت این ابتلای داشت گویا هزار کفش تعلّق به‌ پای داشت ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (ای پناه من کن تماشایم بی پناهم)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم حر ابن ریاحی ای پناه من کن تماشایم بی پناهم یوسف زهرا جان زهرا کن یک نگاهم به لب آمد جانم ، ببین پریشانم حر پشیمانم ،  واویلا (مولایابن الزهرا)3 ، حسین جان ****** تو گل زهرا من کم از خارم ای حسین جان سر ز پای تو بر نمی دارم ای ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (بگذرازگناه من که مست نگاه توامده ام)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم گرچه دیر وغمزده به سوی توامده ام بگذرازگناه من که مست نگاه توامده ام می ایم ومی دانم الوده نمی مانم پاکم کن وشادم کن دل خون وپشیمانم عذرم بپذیرای چاره ی من شد جان وتنم کفاره ی من اقام حسین فاطمه اقام حسین فاطمه من وشرم ازروی چون ماهت توومهرولطف نگاهت ...

متن کامل »

اشعار شهادت حضرت حر (سوز دل می خریم، می ارزد)

شهادت حضرت حر

اشعار شهادت حضرت حر اشعار شب چهارم محرم نوکر این دریم، می ارزد سوز دل می خریم، می ارزد گر خدای کرم حسین بود رو زدن بر کریم می ارزد خسته بالی اگر، حسین بگو باز کن بال و پر، حسین بگو حُر به من گفت اگر کنهکاری تو از این در نَپَر، حسین بگو حر به من گفت: منی ...

متن کامل »