نقد و بررسی فرقه انحرافی بدعتیّه (فرقه سید صادق شیرازی) – بخش2

نقد و بررسی و آشنایی با اعتقادات و انحرافات فرقه انحرافی بدعتیّه (فرقه انحرافی سید صادق شیرازی)

 بخش دوم

ادامه مبحث – جریان افراط گرای تشیع را بهتر بشناسیم

1.دامن زدن به تعصبات کور مذهبی و ترویج انحصارگرایی در اندیشه دینی :

اگرچه این جریان رسالت خویش را در مقابله و دشمنی با جریان وهابیّت می بیند و حتی با این عنوان دشمنی و مخاصمه ی خویش با تمام مسلمانان را توجیه می کند،امّا در رفتار و عمل،همسو و هم جهت با وهابیّت حرکت نموده و از این جهت،انطباق کلّی میان آنها وجود دارد.

توضیح بیشتر این که جریان وهابیّت افزون بر انحراف فکری و برداشت های ناصواب از شریعت اسلام و آموزه های دینی،در ضلالت و انحراف شدید رفتاری به سر برده و با مطلق گرایی و انحصار گرایی شدید دینی کوچک ترین مخالفت با اندیشه های خویش را عامل خروج از مسیر شریعت و کفر دیگران می داند.

از همین رو وهابیّت نه تنها به تکفیر شیعه و دشمنی با آن می پردازند، بلکه دیگر مسلمانان را نیز منحرف دانسته و ابایی در تکفیر آنها نیز ندارند.جریان افراط گرای شیعه نیز همچون وهابیّت کمترین زاویه با اندیشه های خویش را برنتافته و با معرفی افکار و حتی عادات التقاطی خویش به عنوان یک معیار برای پذیرش شریعت، تکفیر و تفسیق مسلمانان و حتی دیگر شیعیان را در دستور کار قرار داده است.

2.فرقه سازی در درون تشیّع و مصادره ی عنوان تشیّع :

از به وجود آمدن فرقه هایی همچون بهائیّت از درون تشیّع، که خود را دین و مذهبی نو معرفی نموده و عملاً از مذهب تشیّع جدا شدند، توطئه‌ای جدید در دستور کار دشمنان اسلام قرار گرفت و آن این که افرادی در لباس عالمان دینی به ترویج افراط گرایی مذهبی در شیعه پرداخته و با مصادره‌ی نام تشیّع برای تفکر خویش، دیگر شیعیان را فرقه هایی منحرف و جدا شده از تشیّع معرفی کنند. چنان که در چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم که مزدورانی در خارج با استفاده از ابزارهای فراوان رسانه ای، ضمن ترویج افراط گرایی در تشیّع، شیعیان مخالف خویش را با عناوینی همچون بتریّه،دجالیّه،بکریّه،عمریّه و . . . مورد خطاب قرار داده و از دایره تشیّع خارج می دانند.

ادامه دارد…

با ما همراه باشید…

 

*** نشریه فرهنگی مذهبی بیان ***

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*